fbpx

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE COOKIE-URI

Data: 1 august 2021

 1. INFORMAȚII DESPRE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONȚINUTUL PREZENTEI POLITICI

Soulver este denumirea agreată în acest document pentru deținătoarea platformei www.soulver.ro, societatea Legalize Music & Entertainment SRL, cu sediul în jud. Ilfov, str. Europa nr. 10, Stefăneștii  de jos, înregistrată în Registrul comerțului sub nr. J23/5504/2020, CUI 28890197, reprezentată legal prin Alice Petrescu – administrator, (denumită și “Soulver” sau „Operatorul”) și este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului www.soulver.ro (denumit și „website-ul”) și adreselor de e-mail aparținând Soulver.

În cadrul prezentei Politici de confidențialitate și de cookie-uri (denumită și „Politica”), expresia „date cu caracter personal” are semnificația prevăzută în legislația aplicabilă și se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia (denumite și „Datele”).

Întrucât protecția datelor cu caracter personal reprezintă o obligație fundamentală ce incumbă tuturor operatorilor, Soulver acționează cu cea mai mare diligență atunci când prelucrează astfel de Date, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Politica are ca obiect confidențialitatea Datelor ce aparțin următoarelor categorii de persoane vizate:

 • vizitatorii website-ului www.soulver.ro, 
 • partenerii contractuali ai Soulver, 
 • persoanele fizice care contactează Soulver, 
 • reprezentanții partenerilor contractuali, potențiali angajați și / sau colaboratori, 
 • persoanele care participă la cursuri de pregătire, workshop-uri, ateliere, round tables,  sau la evenimente organizate de sau cu implicarea Soulver .

Politica cuprinde informații detaliate privind:

 • scopurile pentru care Soulver colectează și utilizează Datele;
 • temeiurile de prelucrare a Datelor;
 • categoriile de Date pe care Soulver le prelucrează;
 • sursa Datelor;
 • durata procesului de prelucrare a Datelor;
 • destinatarii Datelor (persoanele către care Soulver este posibil să dezvăluie Datele);
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi;
 • utilizarea cookie-urilor.
 • SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR, CATEGORIILE DE DATE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

Soulver colectează, reține și utilizează următoarele date personale ale clienților:

● Informațiile necesare atunci când vă înscrieți pe site, precum și informațiile pe care alegeți să le distribuiți.

● Informații necesare, cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, ziua de naștere și sexul. Folosim adresele de e-mail pentru a răspunde la e-mailul pe care îl primim. Astfel de adrese nu sunt utilizate în niciun alt scop și nu sunt partajate cu terți.

● Numele de utilizator și ID-urile de utilizator, care reprezintă o modalitate de a vă identifica pe Soulver. Un ID de utilizator este un șir de numere, iar un nume de utilizator este, în general, o variație a numelui dvs.

● „Informații publice” care înseamnă informațiile pe care alegeți să le faceți publice, precum și informații care sunt întotdeauna disponibile publicului.

● Informații postate într-un chat de grup sau într-o sesiune moderată și informații păstrate în cadrul unei sesiuni individuale.

● „Informații de contact” sunt informații personale și / sau ale unui membru al familiei / prieten / cunoștință, pe care Soulver le stochează confidențial pentru ca terapeutul dvs. să le poată accesa în caz de urgență sau criză de sănătate mintală.

● Informații pe care Soulver le primește pe formulare, incluzând, dar fără a se limita la, informații de identificare precum adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail ale clienților;

● Informații bancare în scopuri de facturare; precum numărul contului și informațiile de rutare în scopuri de facturare

 1. Atunci când utilizați website-ul

Scop: Interesul legitim al Soulver de a monitoriza activitatea pe website şi a asigura funcționalitatea acestuia.

Categorii de date: Adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul de browser, sistemul de operare, data accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acţiune.

Temei: Interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

De asemenea, website-ul utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în Cap. VIII de mai jos. Pentru utilizarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcționalității website-ului este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care Soulver îl solicită la intrarea pe website. 

2. Atunci când vă creați un cont de utilizator

Scop: Administrarea contului de utilizator

Categorii de date: Website-ul este conceput, în special, pentru furnizarea serviciilor de consiliere psihologică, ceea se realizează doar dacă vă creați un cont de utilizator prin completarea formularului dedicat.

În cazul în care vă creați un cont de utilizator, Soulver va prelucra toate datele menționate în respectivele formulare şi furnizate direct de dumneavoastră (cum ar fi nume și prenume, username și parolă, adresă de e-mail).

Temei: Pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră, prealabile încheierii unui contract (art. 6 alin 1 lit. b din GDPR)

 • Atunci când vă autentificați în contul de utilizator și folosiți instrumentele puse la dispoziție în cont (în calitate de beneficiar al serviciilor Soulver)

Scop: Prestarea serviciilor de consiliere psihologică și psihoterapie prin intermediul instrumentelor disponibile din contul de utilizator.

Categorii de date: Date de identificare (numele și prenumele, vârsta, sexul, precum și orice alte date furnizate de Dvs. în mod voluntar în contextul prestării serviciilor de consiliere psihologică), date privind sănătatea.

Temei: Realizarea demersurilor de încheiere și executare a contractului de prestare a serviciilor de consiliere psihologică (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR);

Prelucrarea este necesară în scopuri legate de furnizarea de asistență medicală sau socială (art. 9 alin. 1 lit. h din GDPR).

4. În cazul în care contactați Soulver (prin intermediul formularelor de contact și de programare și / sau prin e-mail)

Scop: Menținerea relației contractuale și comunicarea cu utilizatorul. Efectuarea unei programări în vederea unei ședințe video.

Categorii de date: Nume și prenume,  vârsta, sex, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct Asociației prin intermediul corespondenței prin e-mail și a formularului de programare.

Temei: Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului și respectiv executarea contractului la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).

5. În cazul în care sunteți un potențial angajat sau colaborator al Soulver

Scop: Desfășurarea procesului de evaluare în vederea ocupării unei anumite funcții în cadrul Soulver. Evaluarea calificărilor deținute de candidați pentru a putea ocupa o anumită funcție în cadrul Soulver.

Categorii de date: Numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu/reședință, date cu caracter personal incluse în CV-uri, date privind educația și formarea profesională, calificări profesionale, precum și alte date cu caracter personal care pot fi furnizate de către dumneavoastră în mod direct. De asemenea, putem utiliza și alte categorii de Date, conform notelor de informare specifice furnizate în acest context, dacă este cazul.

Temei: Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului de colaborare/ prestări servicii (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).

6. În cazul în care vă abonați la newsletter

Scop: Transmiterea, în format electronic, a unor buletine informative ale Soulver cu privire la activitatea desfășurată de aceasta, dar numai dacă v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare prin abonarea la newsletter.

Categorii de date: Nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să le comunicați în mod direct.

Temei: Consimțământul dumneavoastră expres (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR).

Vă puteți retrage acordul în orice moment, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau prin transmiterea unei cereri în acest sens, folosind datele de contact arătate mai jos.

 • SURSA DATELOR

În cazul în care, pentru realizarea activităților menționate mai sus în beneficiul dumneavoastră, este necesar ca dumneavoastră, în mod direct, să furnizați Soulver anumite date, vă rugăm să comunicați toate categoriile de Date solicitate în scopurile menționate mai sus. În cazul în care nu veți furniza Soulver Date corecte / complete, vă informăm că este posibil ca Soulver să nu fie în măsură să își desfășoare activitatea sau să vă presteze serviciile solicitate, în anumite cazuri nefiind deci posibilă încheierea contractului între dumneavoastră și Soulver.

Fără furnizarea datelor de autentificare nu veți putea folosi funcționalitățile contului. Soulver a configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicite volumul minim de informații de care are nevoie pentru a vă identifica și a putea beneficia de serviciile solicitate.

În cazul în care, pentru realizarea activităților menționate mai sus în beneficiul unor terți, dar la solicitarea dumneavoastră, este necesar a furniza Soulver Date aparținând respectivilor terți, vă rugăm să îi informați înainte a dezvălui Datele ce îi privesc, despre modul în care Soulver intenționează să prelucreze Datele, astfel cum se prevede în această Politică.

 • DURATA PROCESULUI DE PRELUCRARE A DATELOR

Soulver va stoca Datele pe care le colectează și prelucrează potrivit prezentei Politici, pe întreaga durată a contractului încheiat între persoana vizată și Soulver, precum și după încetarea contractului, în conformitate cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabilă la nivelul organizației și cu obligațiile legale ce îi incumbă Operatorului.

În cazul în care Datele nu sunt prelucrate în contextul încheierii și respectiv executării unui contract, aceste Date vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării Datelor și pentru următoarele perioade de timp, fără însă ca enumerarea de mai jos să aibă un caracter exhaustiv:

 1. Datele asociate contului dumneavoastră sunt păstrate timp de 60 de zile de la data închiderii contului, cu excepția facturilor care sunt păstrate pentru durata menționată la pct. 3 de mai jos;
 2. Până la 3 ani pentru înregistrarea audio a mesajelor trimise în platformă;
 3. 10 ani pentru documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, calculați de la data de 1 ianuarie a anului următor efectuării tranzacției;
 4. 3 ani pentru imaginile fotografice / înregistrările video realizate în contextul participării dumneavoastră la un eveniment organizat de sau cu implicarea Soulver;
 5. Finalul perioadei de recrutare, dar nu mai mult de un an de la data aplicării pentru un post în cadrul Soulver / de la data exprimării acordului cu privire la prelucrarea datelor pentru campanii de recrutare viitoare.
 6. DESTINATARII DATELOR

Deși, ca regulă generală, nu vom dezvălui Datele terților, este posibil să dezvăluim partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți / următorilor terți:

 • entităților care oferă servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (newslettere), furnizori de publicitate pe website, furnizori de sisteme IT, furnizorii de servicii de mentenanță și prestatorilor de servicii ai Soulver (inclusiv împuterniciților), în special cu scopul facilitării obținerii unor reduceri și avantaje decurgând din raporturile contractuale încheiate cu aceștia. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. 
 • autorităților și instituțiilor publice, contabililor, auditorilor, avocaților și altor consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea Datelor, sau în cazul în care ne incumbă o obligație legală în acest sens.
 • DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

În temeiul dispozițiilor GDPR, aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la datele personale 
 2. dreptul la rectificarea datelor personale 
 3. dreptul la ștergerea datelor 
 4. dreptul la restricționarea prelucrării 
 5. dreptul la portabilitatea datelor 
 6. dreptul la opoziție 
 7. dacă consimțământul Dvs. a fost necesar pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului;
 8. dreptul de a depune o plângere – aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), accesând site-ul dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs., vă rugăm să adresați cererea Dvs. scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail [email protected].

Soulver va trata orice cerere privind datele personale cu celeritate, urmând ca dvs. să fiți informat(ă) în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs. cu privire la acțiunile întreprinse în vederea exercitării unuia sau mai multora dintre drepturile anterior enumerate. 

7. COOKIE-URI

Soulver utilizează cookie-uri necesare pentru a asigura funcționarea corectă a website-ului (de exemplu, pentru a reține faptul că vizitatorul s-a conectat în cont). Aceste cookie-uri sunt active în mod automat, iar pentru funcționarea lor nu este necesar acordul vizitatorului.

Suplimentar, Soulver utilizează cookie-uri de statistică / analiză, prin intermediul cărora deținătorul unui website înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu website-ul prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim. 

Nu în ultimul rând, Soulver utilizează cookie-uri de profilare publicitară pentru a permite personalizarea publicității online. Acest mecanism este utilizat la scară largă în industria online, iar Soulver îl aplică cu scopul de a face posibilă îndeplinirea misiunii asumate și prestarea anumitor servicii folosind finanțările din publicitate. 

8. OPȚIUNILE UTILIZATORILOR PRIVIND COOKIE-URILE

Opțiunile privind cookie-urile sunt configurabile din cadrul website-ului. Puteți alege în orice moment nivelul dorit, cel implicit fiind de acceptare doar a cookie-urilor necesare.

Este important să rețineți faptul că dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-uri pot îngreuna vizualizarea și utilizarea anumitor secțiuni de conținut.

Oprirea cookie-urilor. Majoritatea browserelor de internet sunt configurate în mod implicit pentru a accepta automat cookie-urile. Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele de tip cookie sau pentru a alerta utilizatorul atunci când sunt trimise cookie-uri către dispozitiv. Toate browserele moderne oferă posibilitatea modificării setărilor privind cookie-urile. 

9. MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această Politică este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Soulver are dreptul de a modifica, atunci când este necesar, practicile de prelucrare a Datelor și de actualiza și modifica prezenta Politică în orice moment. Din acest motiv, pentru a fi la curent cu informații actualizate privind maniera în care Soulver vă prelucrează Datele, vă încurajăm să verificați periodic acest document.