fbpx

Termeni și condiții de utilizare a serviciilor Soulver

NU UTILIZAȚI ACEST SERVICIU PENTRU NEVOI MEDICALE DE URGENȚĂ!!
DACĂ EXPERIMENTAȚI O URGENȚĂ MEDICALĂ, SUNAȚI IMEDIAT LA 112!!

Dacă vă gândiți la sinucidere sau dacă vă gândiți să întreprindeți acțiuni care vă pot cauza rău dumneavoastră sau altora sau dacă simțiți că dvs. sau orice altă persoană ar putea fi în orice pericol sau dacă aveți vreo urgență medicală, trebuie să apelați imediat NUMĂRUL SERVICIULUI DE URGENȚĂ 112 ȘI SĂ ANUNȚAȚI AUTORITĂȚILE RELEVANTE.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare („Termeni”). Acești Termeni guvernează și se aplică accesului și utilizării de catre dvs. a platformei de comunicații oferite de Legalize Music & Entertainment SRL ( „Soulver”), serviciile Soulver disponibile prin rețeaua Soulver prin intermediul site-ului Soulver și al aplicației mobile Soulver („Aplicație”) (toate în continuare denumite colectiv, „Soulver” și „Serviciul (serviciile)” Soulver) și orice informații, text, grafică, fotografii sau alte materiale încărcate, descărcate sau care apar pe Serviciu (denumit în mod colectiv „Conținut”). Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile descrise în acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu toți acești termeni și condiții, nu sunteți autorizat să utilizați Serviciul. Termenii „Dumneavoastră” și „Dvs.” se referă la utilizatorul individual al Serviciului.

Prin prezenta certificați că aveți (i) peste vârsta de optsprezece (18) ani sau aveți capacitatea legală de a consimți la terapie sau aveți consimțământul părintelui / tutorelui la terapie și (ii) sunteți localizat/ă fizic sau sunteți rezident al statului sau Țara pe care ați ales-o ca reședință curentă la crearea contului. Sunteți de acord să furnizați „Informații de contact” (contactul dvs. personal și / sau un membru apropiat al familiei) furnizorului dvs. de servicii de psihoterapie sau consiliere psihologică, pentru a acționa ca o sursă de informații ce va fi utilizată în caz de criză de sănătate mintală sau de altă urgență în care cunoașterea locației dvs. este crucială. Recunoașteți că abilitatea dvs. de a accesa și utiliza Serviciul este condiționată de veridicitatea informațiilor pe care le furnizați cu privire la vârsta, reședința și informațiile dvs. de contact și că Furnizorii pe care îi accesați („Furnizori (i)”) se bazează pe această certificare în scopul de a interacționa cu dvs. și pentru a furniza Serviciile.

Conținutul site-ului


În afară de îndrumările și sfaturile pe care le primiți direct de la furnizorul dvs. autorizat de servicii psihologice, celelalte informații educaționale, grafice, surse de cercetare și alte informații accidentale de pe site, conținutul, nu ar trebui să fie considerate sfaturi medicale. Ar trebui să discutați întotdeauna cu un profesionist calificat corespunzător pentru diagnostic și tratament, inclusiv informații cu privire la medicamentele sau tratamentul care ar putea fi adecvate pentru dvs. Niciun Conținut nu reprezintă sau garantează că un anumit medicament sau tratament este sigur, adecvat sau eficient pentru dumneavoastră. Soulver nu susține teste, medicamente, produse sau proceduri specifice.

Înscrierea contului


Pentru a accesa Serviciile, trebuie mai întâi să vă înscrieți pentru a stabili un cont de utilizator individual („Cont”), oferind anumite informații. Sunteți de acord că nu veți crea mai mult de un cont sau nu veți crea un cont pentru altcineva decât dvs., fără a primi mai întâi permisiunea de la cealaltă persoană. În schimbul utilizării de către dvs. a Serviciului și, dacă este cazul, pentru ca furnizorii să vă trimită notificări, sunteți de acord să: (i) furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete despre dvs., așa cum vi se solicită prin formularul nostru de înscriere în cont (puteți utiliza un nume de utilizator sau o poreclă anonimă după ce furnizați anumite informații de contact personale și de urgență); și (ii) de fiecare dată când vă conectați, mențineți și actualizați cu promptitudine aceste informații despre cont pentru a le păstra adevărate, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați informații care sunt neadevărate, inexacte, care nu sunt actuale sau sunt incomplete, sau Soulver are motive întemeiate să suspecteze că astfel de informații despre cont sunt neadevărate, inexacte, care nu sunt curente sau sunt incomplete, Soulver își rezervă dreptul de a recomanda tratamentul dvs. la un alt furnizor în afara Soulver și sa refuze orice cerere viitoare de utilizare a serviciilor Soulver. Veți rămâne în orice moment responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei contului și a numelui de utilizator (dacă există) și a oricăror alte informații de securitate legate de contul dvs. Soulver nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere pe care o suportați ca urmare a accesării și utilizării lor de către altcineva, cu sau fără știrea dvs.

Utilizarea platformei


Sunteți de acord să nu accesați sau să utilizați Serviciul într-un mod ilegal sau într-un scop ilegal sau nelegitim sau în orice mod care contravine acestor termeni. Nu trebuie să postați, să utilizați, să stocați sau să transmiteți (i) un mesaj sau informații sub un nume fals; (ii) informații ilegale, calomnioase, defăimătoare, obscene, frauduloase, periculoase pentru sau despre minori, hărțuitoare, amenințătoare sau instigatoare la ură pentru orice persoană; sau (iii) informații care încalcă oricare dintre drepturile de proprietate intelectuală ale altora sau drepturile de confidențialitate sau de publicitate ale altora. Nu trebuie să încercați să întrerupeți funcționarea Serviciului prin nicio metodă, inclusiv prin utilizarea de viruși, cai troieni, viermi sau spam. Nu trebuie să utilizați Serviciul în niciun mod care ar putea deteriora, dezactiva sau afecta Serviciul. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la niciun cont de utilizator sau sisteme sau rețele de calculatoare, prin hacking, extragere de parole sau orice alt mijloc. Nu trebuie să utilizați niciun robot sau alte mijloace pentru a accesa Serviciul în niciun scop. Nici Soulver, nici afiliații săi nu sunt obligați să răspundă la mesajele postate pe Serviciu. Sunteți singurul responsabil pentru informațiile sau materialele pe care le postați pe Serviciu.
Indiferent de platforma pe care rulează Soulver (platforma Soulver sau alte platforme asociate, cum ar fi Slack, Discord, WhatsApp), utilizatorul se angajează să nu abordeze alți clienți Soulver sau alți furnizori de servicii psihologice în afară de terapeutul alocat, sub sancțiunea eliminării utilizatorului din platformă. Acesta nu va trimite mesaje nesolicitate niciunui alt membru al platformei.

Termenii următori se aplică oricărei aplicații accesate sau descărcate din orice sursă (cum ar fi Apple App Store sau alte platforme similare) unde aplicația este pusă la dispoziție (fiecare astfel de platformă de distribuție este un „furnizor de aplicații”). Recunoașteți și sunteți de acord că:

Aceste condiții sunt între dvs. și Soulver, și nu cu furnizorul de aplicații, iar Soulver (nu furnizorul de aplicații) este singurul responsabil pentru aplicație; Furnizorul de aplicații nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență, iar în ceea ce privește revendicările aplicației, pierderile, răspunderea, daunele, costurile sau cheltuielile imputabile neîndeplinirii oricărei garanții vor fi responsabilitatea exclusivă a Soulver.

Dacă descărcați aplicația, cum ar fi un produs software autonom sau un plugin pentru browser, sunteți de acord că, din când în când, software-ul poate solicita să descărcați actualizări și caracteristici suplimentare pe care le publicăm pentru a îmbunătăți și dezvolta în continuare software-ul, serviciul sau aplicația. Serviciul se poate schimba din când în când și / sau Soulver poate opri (permanent sau temporar) furnizarea Serviciului (sau a funcțiilor din cadrul Serviciului), posibil fără o notificare prealabilă către dvs.

Plată


Orice plată pe care o efectuați pentru utilizarea Serviciilor este utilizată pentru a compensa Soulver pentru dezvoltarea software-ului, cheltuielile generale, serviciile administrative și alte costuri și taxe ale companiei, inclusiv taxele de tranzacție pentru utilizarea cardului de credit.

Furnizorii de servicii Soulver, care practică prin intermediul platformei, plătesc, de asemenea, utilizarea tehnologiei Soulver și taxele administrative. O parte din plata dvs. pentru utilizarea Serviciilor, contabilizată separat, este trimisă Furnizorului pentru serviciile clinice directe furnizate. Sunteți de acord să plătiți toate taxele și comisioanele asociate contului dvs. în timp util, în conformitate cu legislația în vigoare și cu termenii și tarifele publicate de Soulver din când în când. Astfel de comisioane și taxe (inclusiv orice taxe și comisioane de întârziere, după caz) pot fi taxate pe cardul de credit pe care l-ați furnizat în timpul configurării inițiale a contului dvs. Sunteți de acord să păstrați informații valabile despre cardul de credit în Cont. Furnizând Soulver informații despre cardul de credit, autorizați Soulver să factureze și să debiteze cardul dvs. de credit.

Dacă accesați Serviciile printr-un plan de beneficii sponsorizat de angajator sau un alt plan susținut de asigurare, plata dvs. va fi efectuată de un terț „Plătitor”, care este o terță parte ce administrează sau asigură programul de beneficii din care face parte angajatorul dumneavoastră. În acest caz, este posibil să fiți în continuare responsabil pentru coplată sau plata pentru servicii suplimentare, care sunt explicate în programul dvs. de beneficii.


În momentul în care alegeți un abonament din lista de abonamente disponibile în aplicația Soulver, contul dumneavoastră va fi debitat cu suma aferentă abonamentului ales. La Soulver, toate abonamentele se reînnoiesc automat pentru perioade identice cu perioada inițială de valabilitate și cu prețul plătit inițial, la momentul creării contului de client și plății primului abonament. Prin urmare, pentru prelungirea abonamentului dumneavoastră nu trebuie să faceți nimic, aceasta are loc automat, săptămânal sau lunar, pentru același preț plătit inițial.

În cazul în care doriți să anulați abonamentul sau să nu-l mai reînnoiți, va trebui să trimiteți un e-mail în acest sens către adresa [email protected], iar dumneavoastră puteți să mai beneficiați de serviciile alese până la terminarea efectivă a abonamentului. (De exemplu, dacă abonamentul dvs. expiră în data de 30 și dvs. doriți anularea în data de 20, mai puteți beneficia de serviciile Soulver până la data de 30, așa cum era stabilit prin abonament. După această dată nu veți mai putea accesa serviciile Soulver decât dacă veți încheia un nou abonament.)

Furnizori


Soulver nu angajează direct Furnizorii identificați prin intermediul Serviciului. Soulver a creat o rețea de sănătate modernă, digitală, cu furnizori acreditați și instruiți la nivel național. Rețeaua Soulver funcționează numai cu furnizori profesioniști independenți, autorizați, asigurați și verificați.
Pentru a primi aprobarea de a practica prin utilizarea rețelei Soulver, furnizorul solicitant trebuie să fie conform cu politicile și procedurile Soulver, standardele impuse prin lege si normele de aplicare, și instrucțiunile Colegiului Psihologilor din România. Acest proces de verificare include, dar nu se limitează la:

Verificarea licențierii. Practicianul deține o licență valabilă, actuală, pentru a practica, care este verificată direct la Colegiul Psihologilor din România.
Verificarea unei educații și a unei/unor diplome adecvate.
Verificarea unui istoric de lucru de minimum un an și confirmarea faptului că Furnizorul poate practica independent la cel mai înalt nivel aplicabil al licențierii.
Verificarea asigurării de malpraxis. O copie a acoperirii actuale pentru malpraxis care arată datele și valorile acoperirii obținute de la practicant. (acolo unde e aplicabil)
Verificarea istoricului de malpraxis. Acest lucru este completat prin colectarea ultimilor trei ani de istorie a soluționărilor de malpraxis de la operatorul de malpraxis. (acolo unde e aplicabil)
Verificarea oricărei formări de specialitate aplicabile. Este necesară verificarea scrisă pentru finalizarea oricărei formări de specialitate pe care practicianul a primit-o de la școală sau programul de instruire care a oferit instruirea.
Verificarea oricăror sancțiuni primite de la autorități.

Relația dvs. cu Furnizorul este strict cu Furnizorul. Soulver nu este implicat în relația furnizor-pacient și nu interferează, nu validează sau controlează tratamentul furnizorului, cu excepția cazului în care pledează în numele dvs. atunci când urmăriți o anumită reclamație. Soulver a creat o rețea națională acreditată și folosește cea mai avansată tehnologie a datelor disponibilă pentru a oferi furnizorului de servicii Soulver cele mai bune instrumente digitale pentru a practica. Soulver efectuează verificări constante de asigurare a calității rețelei folosind instrumente analitice avansate pentru a studia probleme critice precum disponibilitatea furnizorului, timpii de răspuns și numărul și durata interacțiunilor terapeutice. Cu toate acestea, este întotdeauna de preferat să aveți grijă și prudență în utilizarea Rețelei de furnizori Soulver, așa cum ați lua orice decizie de sănătate mintală sau medicală. Nu trebuie să ignorați, să evitați sau să întârziați să obțineți sfaturi medicale de la medicul dumneavoastră primar sau de la alt furnizor de asistență medicală calificat sau prin utilizarea sau combinarea platformei Soulver cu întâlniri tradiționale față în față, numai din cauza informațiilor pe care le-ați văzut pe site-ul Soulver sau a sfaturilor pe care le-ați primit prin intermediul unui furnizor de servicii psihologice Soulver. Soulver susține atât o abordare holistică a sănătății mintale cât și alegerile pe care le faceți pentru a crea cea mai bună călătorie terapeutică care se potrivește nevoilor dvs. individuale.

Text


Expresia „terapie prin text” se referă la acea modalitate de a contacta furnizorul de servicii psihologice prin accesarea platformei de comunicații pusă la dispoziție de către Soulver, și trimiterea de mesaje scrise cu răspuns asincron, către terapeutul ales din platforma Soulver. Terapia prin text facilitează accesul clientului la un dialog asincron cu terapeutul ales, unde clientul poate trimite oricâte mesaje are nevoie, iar terapeutul se angajează să răspundă o dată pe zi, în maximum 24 de ore de la trimiterea ultimului mesaj. Soulver garantează un răspuns scris/audio din partea furnizorului în termen de maxim 24 de ore de la trimiterea mesajului de către client, de luni până vineri, în orele normale de lucru, care îi vor fi transmise clientului la începerea procesului terapeutic. Clientul poate trimite mesaje scrise sau audio 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, clientul se obligă să nu abuzeze de posibilitatea de transmitere a mesajelor către terapeut, să se limiteze strict la cadrul terapeutic convenit cu psihologul și să nu trimită mesaje malițioase, amenințătoare, de hărțuire morală/sexuală sau de alt fel către terapeut, sub sancțiunea eliminării imediate și definitive din platforma Soulver și celelalte platforme asociate.

Programări ședințe video


Programările pentru ședințe video se fac cu minim 24 de ore înainte de ziua dorită de către client, în funcție de disponibilitatea furnizorului de servicii și de comun acord cu acesta.
Renunțarea la programare se face cu minim 24 de ore înainte, sau cu cât mai mult timp înainte de data/ora la care urmează a avea loc ședința.
Plățile făcute in avans nu se returnează. Dacă o ședință nu se poate onora de către client, aceasta poate fi reprogramată o singură dată, pe baza disponibilității clientului și a psihologului, de comun acord.
Neprezentarea la ședință a clientului, fără ca acesta sa fi anunțat anterior (vezi mai sus) absența sa, nu îl eliberează pe client de răspunderea efectuării plații pentru ședință. Plata va fi facută la valoarea stabilită.
Responsabilitate: Psihologul – este responsabil pentru: prezența sa la ședința online în ziua și la ora stabilite de comun acord cu clientul pentru desfășurarea procesului terapeutic; desfășurarea ședințelor de terapie/coaching/consiliere/asistență psihologică conform acordului cu clientul, într-un spațiu adecvat, o ședință video având durata de 50 de minute. Psihologul este responsabil și pentru asigurarea unui cadru confidențial si sigur pentru desfășurarea ședințelor cu clientul. Psihologul poate solicita explicit acordul clientului pentru înregistrarea video sau audio a unor ședințe, caz în care înregistrarea asupra căreia clientul și-a dat acordul (și numai aceea) poate fi audiată/vizionată doar de către comisiile profesionale de supervizare ale psihologului, și doar in scopuri profesionale. Psihologul este responsabil pentru depunerea întregului efort profesional și de utilizare a competențelor sale profesionale, numai in scopul atingerii obiectivelor clientului, conform acordului cu acesta.
Clientul: este responsabil pentru efectuarea din timp a programărilor; pentru prezența sa pe platforma de comunicare aleasă, în ziua și la ora stabilite de comun acord cu psihologul, pentru fiecare ședintă; pentru a-l anunța pe psiholog cu 24 ore înainte în cazul în care dorește să anuleze/reprogrameze o ședință; își asumă propriile obiective în cadrul procesului terapeutic; își asumă efectuarea sarcinilor recomandate de către psiholog pe parcursul procesului terapeutic; își asumă efectuarea plăților (abonamente și ședințe video achiziționate separat), pentru ședințele realizate, conform acordului cu psihologul și cu Soulver.


Proprietate intelectuală


Tot conținutul disponibil pe sau prin intermediul Serviciului este proprietatea Soulver sau a licențiatorilor săi și este protejat de drepturile de autor, mărci comerciale, brevete, secret comercial și alte legi privind proprietatea intelectuală. Sunteți de acord să nu reproduceți, retransmiteți, distribuiți, difuzați, vindeți, publicați, sau să difuzați conținutul primit prin intermediul Serviciului către terți. Toate software-urile și documentația însoțitoare puse la dispoziție pentru descărcare din Serviciu sunt opera protejată prin drepturi de autor a Soulver sau a licențiatorilor săi. Orice copie făcută a informațiilor obținute prin intermediul Serviciului trebuie să includă toate notificările privind drepturile de autor aplicabile.

„Soulver” este un termen protejat prin drepturi de autor. Toate drepturile rezervate. Sub rezerva termenilor prezentului Acord, Soulver vă acordă prin prezenta o licență limitată, revocabilă, netransferabilă și neexclusivă pentru a utiliza software-ul, facilitățile de rețea, conținutul și documentația din și în Serviciu, numai în măsura în care sunt necesare pentru a accesa și utiliza Serviciul.

Licența acordată aici nu vă permite și sunteți de acord cu următoarele: (i)să nu utilizați sau să permiteți unei terțe părți utilizarea directă sau indirectă a wizards, boților sau altor utilități, pentru a modifica, traduce, dezasambla, decompila sau crea lucrări derivate ale Serviciului; sau (ii) să transferați, să distribuiți, să vindeți, să închiriați, să dezvăluiți sau să oferiți acces la Serviciu oricărei terțe părți.

Declinări de responsabilitate


ACCESUL LA SERVICIU ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „MAXIMUM DISPONIBILE” FĂRĂ NICI O GARANȚIE DE NICIUN TIP, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.
FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE DE MAI SUS, SOULVER NU GARANTEAZĂ CĂ ACCESUL LA SERVICIU VA FI NEÎNTRERUPT ȘI FĂRĂ ERORI, SAU CĂ ACELE DEFECȚIUNI, DACĂ VOR APĂREA, VOR FI CORECTATE. Sunteți de acord în mod expres că UTILIZAREA SERVICIULUI ȘI A ORICĂREI PĂRȚI DIN CONȚINUTUL SĂU ESTE LA UNICUL RISC AL UTILIZATORULUI.

VEȚI FI UNIC ȘI COMPLET RESPONSABIL PENTRU ORICE DISTRUGERE SAU DEFECȚIUNE A SERVICIULUI SAU A ORICĂRUI SISTEM, ORICE PIERDERE DE DATE, SAU ORICE UTILIZARE ILICITĂ SAU ORICE DIVULGARE NEAUTORIZATĂ DE INFORMAȚII PRIVIND SERVICIUL, CAUZATE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE PERSOANĂ CARE UTILIZEAZĂ NUMELE SAU PAROLA asociate contului dvs. SOULVER nu poate și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere, daune sau obligații de plată provenite din lipsa oricărei infrastructuri de TELECOMUNICAȚII SAU INTERNET SAU PENTRU INCORECTA UTILIZARE, DE CĂTRE DVS., A ORICĂREI INFORMAȚII cu privire la sănătate, sfaturi, idei, informații, instrucțiuni sau GHIDURI accesate prin SERVICIU.

Limitări de răspundere


ÎN CAZUL APARIȚIEI ORICĂREI PROBLEME CU SERVICIUL SAU ORICARE DIN CONȚINUTUL SĂU, ACCEPTAȚI CĂ UNICUL REMEDIU ESTE DE A ÎNCETA UTILIZAREA SERVICIULUI. ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ NU VA FI RĂSPUNZĂTOR SOULVER, UN LICENȚIATOR SOULVER SAU FURNIZOR, SAU ORICE TERȚ, PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI, ÎN ORICE MOD SAU ORICE CONȚINUT, INCLUSIV ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE FORMĂ, ORICE ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SAU ALTE DREPTURI ALE PĂRȚILOR TERȚE, SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DETERIORARE A ORICĂROR DATE CA REZULTAT AL UTILIZĂRII SERVICIULUI.

ÎN NICIUN CAZ SOULVER, LICENȚIATORII SĂI SAU FURNIZORII DE SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ/ NON-MEDICALĂ/MENTALĂ SAU ORICE TERȚ CARE PROMOVEAZĂ SERVICIUL SAU VĂ OFERĂ UN LINK CĂTRE SERVICIU, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ PUNITIVĂ, PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU SPECIALĂ (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE PREJUDICIU PERSONAL, PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI ALE ACTIVITĂȚII; PIERDEREA PROGRAMELOR SAU A ALTOR DATE DE PE COMPUTERUL DVS. SAU ÎN ALT MOD) CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIULUI, FIE ÎN CONFORMITATE CU O TEORIE A ÎNCĂLCĂRII CONTRACTULUI, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ, MALPRAXIS SAU ALTFEL, CHIAR DACĂ SOULVER A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Utilizarea internațională și GDPR


Platforma Soulver recomandă atât clientului/utilizatorilor săi, cât și furnizorilor de servicii ai platformei, să fie conștienți și să respecte legile locale. Soulver cunoaște și respectă promulgarea formală a reglementărilor existente ale Uniunii Europene (UE) privind confidențialitatea datelor. Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 este un regulament în legislația UE privind protecția datelor și a vieții private pentru toate persoanele din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European. De asemenea, se referă la exportul de date cu caracter personal în afara UE și este denumit în mod obișnuit „GDPR”. Soulver a respectat întotdeauna confidențialitatea clienților săi (consultați politica noastră de confidențialitate), respectând regulile stricte de confidențialitate a datelor.

Printre principiile de bază ale reglementărilor promulgate ale GDPR se numără, dar nu se limitează la următoarele:

Soulver nu vinde sau transferă datele clienților și orice eforturi de marketing se concentrează exclusiv pe actualizările de informații interne către clienții noștri înregistrați.
Acces la datele colectate: La Soulver, aveți posibilitatea de a accesa datele dvs. dezvăluite către noi (informațiile dvs. personale, informațiile dvs. de contact de urgență și toate interacțiunile dvs. cu furnizorii dvs.) și de a le utiliza după cum doriți.
Consimțământ clar: La Soulver, termenii de utilizare sunt clari cu privire la consimțământul pe care îl solicităm în ceea ce privește datele dvs. și înainte de a vă stabili angajamentul cu furnizorul dvs., revizuiți și sunteți de acord cu un proces suplimentar de „consimțământ informat”.
Securitate: La Soulver criptăm datele și toate informațiile private de sănătate sunt stocate într-o formă anonimizată, conform cerințelor GDPR.
Notificare/audit: La Soulver, vom oferi clienților noștri o notificare cu privire la orice încălcare a datelor și vom revizui periodic politicile și procedurile noastre în ceea ce privește securitatea datelor.

În cele din urmă, GDPR ia în considerare dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. odată ce încetați să utilizați o anumită aplicație sau un anumit site. Această dispoziție specială a GDPR poate intra în conflict cu legile aplicabile privind păstrarea înregistrărilor medicale. Soulver nu poate șterge datele private de sănătate direct la cererea unui client, deoarece poate fi considerat esențial pentru alte scopuri de păstrare a fișierelor medicale. Legile aplicabile privind retenția medicală în fiecare țară sunt considerate, în general, o excepție acceptabilă la reglementările GDPR privind dreptul la ștergerea anumitor date.

Încetarea contractului


Soulver poate suspenda sau rezilia accesul dvs. la serviciu în orice moment, din orice motiv sau fără niciun motiv. Soulver are dreptul (dar nu și obligația) de a refuza în orice moment accesul la serviciu oricărei persoane, agenții sau organizații, din orice motiv sau fără niciun motiv, la discreția noastră. Soulver își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe întregul serviciu sau o parte a acestuia, temporar sau permanent, fără notificare prealabilă.

Confidențialitate


Sunteți de acord cu faptul că personalul de supraveghere clinică al Soulver va revizui, după cum este necesar, „transcrierile sesiunii” în următoarele scopuri:

În timpul îmbarcării dvs. și în timpul procesului de potrivire a furnizorului de servicii psihologice cu clientul. Acest acces la informații doar de-identificat poate fi realizat folosind un specialist Soulver și nu un furnizor;
Pentru a vă revizui plângerea cu privire la o anumită problemă/situație pe care o raportați furnizorului dvs. sau cu privire la o anumită problemă cu furnizorul dvs.;
Pentru problemele de siguranță sau plângerile legate de practicile lipsite de etică ale furnizorilor;
Pentru a vă trece la un nou furnizor sau în cazul în care contul dvs. nu răspunde sau este inactiv pentru o perioadă lungă de timp; sau
Pentru a soluționa problemele ridicate de asigurare a calității care se pot aplica unui furnizor individual.

Sunteți de acord că Soulver va folosi „Meta data” și alți termeni de căutare pentru a scana doar transcrieri de-identificate pentru a căuta tendințe și modele care pot afecta calitatea serviciilor furnizate pentru dvs. sau practicile furnizorilor. În cazul în care plângerea dvs. necesită o revizuire a transcrierilor din sesiune în forma originală, vă dați acordul unui furnizor de supraveghere licențiat Soulver care accesează contul dvs. numai pentru a răspunde la plângerea dvs. specială sau problema punctuală ridicată.
Acordați în mod expres permisiunea Soulver pentru ca furnizorul dvs. să pună la dispoziție, periodic, evaluări clinice fără conținut cu privire la progresul dvs., către Soulver. Înțelegeți că Soulver oferă furnizorilor instrumente de evaluare clinică care servesc la furnizarea de informații despre sănătatea și bunăstarea mintală; și că rezultatele pot fi văzute de furnizorul dvs. pentru a discuta cu dvs.

Toate datele de-identificate, meta-date și date de cercetare colectate de Soulver prin utilizarea serviciilor rămân proprietatea exclusivă a Soulver. Soulver poate partaja unele sau toate aceste date de cercetare cu terțe părți în legătură cu cercetarea, analiza comună sau în alte scopuri similare. Datele de cercetare sunt utilizate în formă agregată neidentificabilă, adică ca măsură statistică, dar nu într-un mod care să vă identifice personal. Nu veți solicita ca Soulver să elimine sau să șteargă oricare dintre aceste date.
Sunteți de acord că numele de utilizator/ de e-mail pe care îl furnizați poate fi utilizat de Soulver pentru a vă trimite oferte de marketing de la Soulver.
Confirmați faptul că Soulver trebuie să stocheze toate datele personale conform legii, de obicei pentru nu mai puțin de șapte (7) ani, și nu poate șterge astfel de date medicale, chiar și la cererea dvs. directă.

Litigii


Orice litigiu sau cerere referitoare în orice mod la utilizarea Serviciului Soulver va fi rezolvată în fața instanței competente material și teritorial de la sediul Soulver (Legalize Music & Entertainment SRL).

Generalități


Acești termeni sunt guvernați de legea română, fără a ține seama de orice conflict de legi reguli sau principii. Nepunerea în aplicare, de către Soulver a oricărui drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la aceste drepturi. Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată nevalidă sau inaplicabilă de către o instanță, celelalte prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Notificările care trebuie să vă fie transmise de Soulver pot fi trimise prin poștă electronică la adresa furnizată în timpul creării contului. Acești termeni constituie întregul acord între Soulver și dumneavoastră în ceea ce privește Serviciul, și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care dumneavoastră și Soulver le-ar putea avea în ceea ce privește Serviciul. Soulver poate revizui acești termeni din când în când, fără a vă notifica. Continuând să accesați sau să utilizați serviciul nostru după ce aceste revizuiri devin aplicabile, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Vă încurajăm să citiți Termenii periodic.

Acești Termeni de utilizare au fost actualizați ultima dată la 1 august 2021 și sunt considerați în vigoare, astfel cum au fost modificați de la această dată.